Wij geloven dat PET centraal staat in een duurzame toekomst voor ons allemaal

Een PET-verpakking is geen ‘afval’ maar een waardevolle grondstof.
Onze 'People, Planet, Product'-filosofie, een statement van onze CEO's.

In onze moderne samenleving is een wereld zonder PET-verpakkingen bijna niet meer weg te denken. Als producent wil Resilux, in het belang van haar stakeholders, verpakkingen kunnen leveren die:

 • veilig en geschikt zijn voor consumptieproducten;
 • de houdbaarheid van levensmiddelen verlengen;
 • eenvoudig en efficiënt zijn in gebruik;
 • betaalbaar en van hoge kwaliteit zijn.

We vatten dit samen als onze ‘People, Planet, Product’-filosofie.

Product_PET_liquid-VL-lblauw.jpg

Onze ambities

Onze primaire doelstelling is een bijdrage te leveren aan de inspanningen die wereldwijd moeten worden geleverd tegen de klimaatverandering. We moeten de milieu-impact van factoren die verband houden met PET-verpakkingen stapsgewijs aanpakken en de eigen ondernemerswaarde van het bedrijf op lange termijn behouden en vergroten. Daarom heeft Resilux de volgende ambities:

 • Implementatie van het concept van industriële ecologie (waarbij gebruikte PET-verpakkingen niet als ‘afval’ maar als waardevolle grondstof worden gezien).
 • Actief bijdragen aan de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie door:
  • het verlengen en verbeteren van de levenscyclus van PET-verpakkingen door recyclageactiviteiten, procesontwikkeling, productinnovatie, productontwikkeling en -kwaliteit;
  • de relatie tussen economische groei en milieu-impact te doorbreken – voornamelijk door de proportionele toename van PET-afval – en de productie van PET-verpakkingen los te koppelen van de daarmee gepaard gaande toename van PET-afval.
 • Concrete stappen zetten om mensen, overheden en bedrijven met elkaar te betrekken omdat dit essentieel is voor het creëren van gedragsverandering en het versnellen van de overgang naar duurzame consumptie- en productiesystemen die de sociale en economische ontwikkeling bevorderen, met de draagkracht van een ecosysteem op het oog:
  • het algemene besef doen toenemen dat klimaatverandering de hele wereldbevolking over de grenzen heen treft en dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen, waar en wie dan ook, om klimaatverandering tegen te gaan en iedereen goed te informeren;
  • stakeholderbetrokkenheid – het betrekken van werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, consumenten van consumptiegoederen, wetgevers, lokale overheden, andere industriële spelers en sectorverenigingen bij de activiteiten van Resilux;
  • het tot stand brengen van samenwerking tussen alle betrokken partijen in de waardeketen.
 • Geleidelijk verbeteren van de ecologische voetafdruk die rechtstreeks gekoppeld is aan de eigen productieactiviteiten door middel van energiebeheer en vermindering van de CO2-uitstoot, afvalbeheer en duurzame investeringen.
 • Actief zorgen voor medewerkers en maatschappij.
 • Betrokken zijn bij ethisch ondernemen.
Planet_PET_Bottle-eur.jpg

Door als bedrijf steeds transparanter en dus minder risicovol te worden, willen we stakeholders en de samenleving op de lange termijn het vertrouwen geven dat van elk bedrijf wordt verwacht.

Peter en Dirk De Cuyper
Chief Executive Officers