«Resilux Εταιρεία Συσκευασιών Νοτίου Ευρώπης Α.Β.Ε.Ε.», είναι θυγατρική του διεθνούς Ομίλου επιχειρήσεων Resilux, με έδρα το Βέλγιο. Στην Ελλάδα οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Δυτική Ελλάδα, απέχοντας μόλις μισή ώρα από την πόλη της Πάτρας. Η κύρια δραστηριότητα της, αφορά, την παραγωγή προπλασμάτων και φιαλών από PET. Εκτός από την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς, η Ιταλία, τα Βαλκάνια, η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή είναι οι κύριες χώρες εξαγωγής των προϊόντων της. Η εταιρεία μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, ενώ η πεμπτουσία της εταιρικής μας κουλτούρας είναι η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Στο πλαίσιο, της συνεχούς ανάπτυξης μας, αναζητούμε ταλαντούχους ανθρώπους να στελεχώσουν την ομάδα μας, προσδοκώντας να μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς.

Υπεύθυνος Αποθήκης

Greece
Fulltime
10/06/2024
Apply

Επαγγελματικός Τίτλος:Υπεύθυνος Αποθήκης

Τα καθήκοντα της ως άνω θέσης, περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση της αποθήκης ετοίμου προϊόντος και Α’ Υλών σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας
 • Τήρηση όλων των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την αποθήκευση & το χειρισμό ασφαλείας.
 • Διαχείριση του ελέγχου αποθεμάτων και συμφωνία με το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων
 • Διασύνδεση με προμηθευτές για υπηρεσίες εξωτερικών αποθηκών.
 • Οργάνωση και συντήρηση των αποθεμάτων και του χώρου αποθήκευσης
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγών αποστολών και αποθεμάτων
 • Επίβλεψη της ορθής παραλαβής όλων των εισερχομένων προϊόντων και παράλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων
 • Οργάνωση απογραφών αποθεμάτων μηνιαίως.
 • Διοίκηση χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων και χειριστών Α’ Ύλης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής σχολής ή  διοίκησης επιχειρήσεων
 • Εμπειρία Λογιστικών εγγραφών – καταχωρήσεων- έκδοσης παραστατικών
 • Εμπειρία σε διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αποθήκης
 • Άριστη γνώση του MS Office και εξοικείωση με λογιστικά λογισμικά και ERP.
 • Πρακτική εμπειρία με λογισμικό διαχείρισης αποθηκών και βάσεις δεδομένων
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
 • Επιθυμητή γνώση Τελωνειακών διαδικασιών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο 

Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής βιογραφικούEleni.Mpakogianni@resilux.com

Interested in this job?

Apply

Your personal data will only be processed as may be required for the application procedure and in accordance with GDPR and other applicable legislation. Your personal data (i) will be stored in a secured database, (ii) will be treated confidential, (iii) will not be shared or sold to third parties and (iv) will only be accessible by authorized employees on a strict need to know basis. By uploading your resume you explicitly agree that your personal data will be stored in our database for a period of 3 years after receipt thereof (prolongation possible under renewed consent). If you would like to know more about our privacy policy, please read our full privacy statement.

Experiences

Abdel Al Qaisi Process Operator

I feel that Resilux is a company which will give me the opportunity to continue to learn and evolve.

I am Abdel Al Qaisi and I  started to work at Resilux Romania as a packer in May 2020. After five months, I had the opportunity to move up to being a Process Operator. I didn’t expect to be so attracted to this job, but to my surprise I liked it and decided to stay. 

Why did I stay? For me, the atmosphere of the place where I work is very important, as much as the teamwork. At Resilux, I feel the respect of my colleagues and enjoy the nice working environment. 

I feel that Resilux is a company which will give me the opportunity to continue to learn and evolve and this is what  makes me appreciate this company.

Abdel Al Qaisi