«Resilux Εταιρεία Συσκευασιών Νοτίου Ευρώπης Α.Β.Ε.Ε.», είναι θυγατρική του διεθνούς Ομίλου επιχειρήσεων Resilux, με έδρα το Βέλγιο. Στην Ελλάδα οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Δυτική Ελλάδα, απέχοντας μόλις μισή ώρα από την πόλη της Πάτρας. Η κύρια δραστηριότητα της, αφορά, την παραγωγή προπλασμάτων και φιαλών από PET. Εκτός από την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς, η Ιταλία, τα Βαλκάνια, η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή είναι οι κύριες χώρες εξαγωγής των προϊόντων της. Η εταιρεία μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, ενώ η πεμπτουσία της εταιρικής μας κουλτούρας είναι η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Στο πλαίσιο, της συνεχούς ανάπτυξης μας, αναζητούμε ταλαντούχους ανθρώπους να στελεχώσουν την ομάδα μας, προσδοκώντας να μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς.

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Greece
Finance
Fulltime
10/06/2024
Apply

Επαγγελματικός Τίτλος: Υπάλληλος Λογιστηρίου

Τα καθήκοντα της ως άνω θέσης, περιλαμβάνουν:

 • Καταχώριση παραστατικών και λογιστικών εγγραφών.
 • Συμφωνία λογαριασμών Λογιστικής και Εμπορικής διαχείρισης.
 • Επικοινωνία με Τράπεζες, Προμηθευτές, Πελάτες, Ελεγκτές.
 • Υποστήριξη Διαδικασιών Πιστωτικού Ελέγχου.
 • Συμμετοχή στην οριστικοποίηση των μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων και δημιουργία σχετικών αναφορών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Λογιστική,  Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικής Επιστήμης. 
 • Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης. 
 • Απαραίτητη 3ετης εμπειρία σε καταχωρήσεις Λογιστικών εγγραφών, κυκλώματος πελατών, προμηθευτών, παγίων κ αποθήκης, (κατά προτίμηση σε μηχανογραφημένο λογιστήριο Γ’ Κατηγορίας βιομηχανικής μονάδας).
 • Γνώση Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 • Επιθυμητή γνώση τελωνειακών διαδικασιών.
 • Επιθυμητή γνώση διαδικασιών My Dataκαι τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο .
 • Άριστη γνώση του MS Office και εξοικείωση με λογιστικά λογισμικά και ERP. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής βιογραφικούEleni.Mpakogianni@resilux.com

Interested in this job?

Apply

Your personal data will only be processed as may be required for the application procedure and in accordance with GDPR and other applicable legislation. Your personal data (i) will be stored in a secured database, (ii) will be treated confidential, (iii) will not be shared or sold to third parties and (iv) will only be accessible by authorized employees on a strict need to know basis. By uploading your resume you explicitly agree that your personal data will be stored in our database for a period of 3 years after receipt thereof (prolongation possible under renewed consent). If you would like to know more about our privacy policy, please read our full privacy statement.

Experiences

Rinor Shkodra Planning Manager, Poly Recycling

As an employee you get involved in important processes and have the chance for continuous growth.

I am responsible for the planning and organization of the warehouse.

As my background is from a different sector to recycling my start was very intense and especially interesting! I got to learn about the recycling sector more and more, day by day.

Resilux is an international and future-oriented company. As an employee you get involved in important processes and have the chance for continuous growth.

Rinor Shkodra